Wetgeving

 • Wet aangaande zorgverzekering (zorgverzekeringswet)
  Hieruit wordt onder andere de thuiszorg vergoed als men weer naar huis kan en gaat.
  Thuiszorg kan verschillende vormen van zorg omvatten:

  • verpleging en medische verzorging;
  • hulp bij persoonlijke verzorging thuis (helpen bij het wassen en douchen, steunkousen en andere kleding aantrekken)
  • huishoudelijke hulp (koken, wassen, schoonmaken, strijken)
  • begeleiding bij het dagelijks leven, zoals tijdsbesteding of bezigheden zoals administratie
  • mantelzorgondersteuning

  Verpleging en persoonlijke verzorging vallen onder de wet voor de zorgverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage. De indicatie wordt geregeld door een wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie.

 • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
  De andere vormen van thuiszorg vallen onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze vorm van zorg vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Voor deze zorg betaalt u een eigen bijdrage naar inkomen. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle gemeenten een zelfde tarief hanteren.
  De indicatie wordt gesteld door een medewerker van de gemeente. Die zal niet alleen kijken naar de hulp die u nodig heeft, maar ook wat de omgeving (de mantelzorg) aan hulp kan bieden. Zo’n indicatiegesprek wordt een keukentafelgesprek genoemd. Het is belangrijk dat u en uw mantelzorger zich goed voorbereiden op dit gesprek, zodat u voldoende zorg krijgt toegewezen.
 • PGB (Persoonsgebonden budget)
  Met een persoonsgebonden budget (pgb)
  -regel je zelf je zorg;
  -huur je met dat budget je eigen zorgverleners in;
  -bepaal je zelf waar, wanneer en hoe je geholpen wordt;
  -koop je zelf voorzieningen in zoals een rolstoel;
  -kies je voor eigen regie.

Wie regelt wat?
-De gemeente regelt het pgb via de Jeugdwet.
-De gemeente regelt het pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
-De zorgverzekeraar regelt het pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw);
-Het zorgkantoor regelt het pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz)

 • WLZ (wet langdurige zorg)
  Als u voortdurend en intensief zorg thuis nodig heeft kunt u kiezen uit een opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis of langdurige zorg thuis. Dit valt onder de Wet langdurige zorg. (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kijkt of u aan de criteria voldoet om thuis te kunnen blijven.

De zorg die u dan krijgt omvat bij een volledig pakket thuis (vpt) ook maaltijden, dagbesteding en huishoudelijke hulp.
Een modulair pakket (mpt) is beperkter.
Beide pakketten kunnen ook met een PGB worden ingekocht.
Voor alle vormen van langdurige zorg betaalt u een eigen bijdrage.

Niet meer thuis, wat dan?
Er zijn twee mogelijkheden:

 • Het verzorgingshuis; hier woont u zelfstandig in een appartement. U krijgt hulp bij de dagelijkse handelingen (wassen, aankleden, schoonmaken) en u kunt elke dag meedoen aan verschillende activiteiten. Ook is er een maaltijdvoorziening met een restaurant waar u samen met andere bewoners de maaltijd kunt nuttigen.
  De appartementen zijn aangepast op rolstoelen en voorzien van hulpmiddelen.
  U betaalt een eigen bijdrage via de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Het verpleeghuis; hier beschikt u over een kamer. In de moderne verpleeghuizen beschikt u ook over eigen sanitair. Een verpleeghuis is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben en/of een 24 uurs aanwezigheid van verzorgend en verplegend personeel. Naast verpleging en verzorging beschikt een verpleeghuis ook over mogelijkheden voor fysiotherapie en psychologische begeleiding.
  Voor opname in een verpleeghuis betaalt u een eigen bijdrage naar vermogen.
  Een tijdelijke opname, bijvoorbeeld na een operatie en voor geriatrische revalidatie, is ook mogelijk. De opnameduur is beperkt tot 3 maanden en wordt veelal bekostigd door de zorgverzekeraar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *